14 July 2019

Sumber Rujukan & Penghargaan

~ Menghasilkan pelaporan mengikut format kandungan :-
   ~ Muka hadapan (1M)
   ~ Perakuan (1M)
   ~ Penghargaan (1M)
   ~ Isi Kandungan (1M)
   ~ Sumber Rujukan (1M)
   ~ Lampiran (1M)

~ Tidak menghasilkan pelaporan (0M)

0 Comments:

Post a Comment 

blogger templates | Make Money Online