31 January 2018

Bengkel ini diadakan di Makmal komputer, SMKA Melor. Bengkel ini berlangsung selama 3 hari bermula 29 - 31 Januari 2018.
08 October 2017

Pelarasan Skor Sains Komputer T4

Pelarasan Skor melibatkan beberapa sekolah iaitu SMK Kemumin, SMK Pengkalan Chepa 2, SMK Kota, SMK Zainab 2 dan SMJKC Chung Cheng.


Berswafoto dalam makmal komputer SMKPC2.

27 September 2017

Bengkel Pegurusan e-Mail 1govUC

Bengkel ini bertempat di Bilik Gerakan PPD Tumpat pada 27 September 2017 bermula jam 9.00 pagi.
25 September 2017

Taklimat Pra Penyelarasan Skor MP Sains Komputer

Taklimat diadakan pada 25 September 2017 bertempat di PKG Ketereh bermula jam 8.30 pagi.20 September 2017

Kerja Projek Sains Komputer Fasa 2 Siri 2

Pelajar sedang menyediakan fasa 2 bagi kerja projek sains komputer.16 September 2017

Kerja Projek Sains Komputer Fasa 2 Siri 1

Kerja projek fasa 2 melibatkan pembinaan Algoritma, ERD, Pernomalan dan Antara Muka Input/Output. Hari ini pelajar menyiapkan Algoritma.

11 September 2017

Pasca Pelarasan Skor ICT 2017

Tarikh :  11 September 2017
Tempat : PKG Ketereh
Status : Hadir/KPKw

05 September 2017

Kerja Projek Sains Komputer Fasa 1

Memulakan Kerja Projek Sains Komputer untuk Tingkatan 4 bagi Tahun 2017. Kerja projek dimulakan dengan fasa 1 yang melibatkan Pernyataan Masalah, Objektif, Aspek, Kumpulan Sasaran, Menilai Sistem Sedia Ada dan Tempoh projek.


20 August 2017

Kursus MPEI-KSSM Sains Komputer T5

Tarikh : 20 - 23 Ogos 2017
Tempat : SMK Jelawat, Bachok
Status : Hadir

17 August 2017

Pelarasan skor ICT

Tarikh : 6 - 17 Ogos 2017

Sekolah Terlibat :
1. SMK Pengkalan Chepa 2
2. SMK Kota
3. SMK Zainab 2
4. SMK Kota Bharu
5. SMJKC Chunhg Cheng

27 July 2017

Taklimat Pra Penyelarasan Skor ICT

Taklimat diadakan di PKG Ketereh bermula jam 8.30 pagi.17 July 2017

Taklimat SSQS 2017

Taklimat diadakan pada 17 Julai 2017 bertempat di Bilik Seminar, PKG Pasir Pekan bermula jam 8.30 pagi.


15 July 2017

Perkhemahan Perdana SMKMM

Perkhemahan perdana SMK Mahmud Mahyidin diadakan pada 13 hingga 15 Julai 2017 bertempat di D'Beach Resort Geting. Bergambar semasa majlis penutup pada pagi Sabtu 15 hb.
12 July 2017

Bengkel Frog Untuk Admin

Bengkel for untuk admin bagi sekolah kelompik PKG Pasir Pekan bertempat di Frog Classroom, SMK Kampong Laut pada 12 Julai 2017 bermula jam 8.30 pagi. Bengkel ini melibatkan Modul CHEF.


10 July 2017

Antara Muka Input dan Output

2. Melakar reka bentuk antara muka menu (switchboard)/ sistem yang konsisten, jelas, lengkap, relevan dan sesuai
1. Melakar reka bentuk antara muka menu (switchboard)/ sistem yang tidak konsisten, jelas, lengkap
0. Tiada lakaran reka bentuk antara muka menu (switchboard)/ sistem.
------------------------------------------
2. Melakar borang yang lengkap berdasarkan reka bentuk pangkalan data
1. Melakar borang berdasarkan reka bentuk pangkalan data tetapi kurang lengkap
0. Tiada lakaran borang berdasarkan reka bentuk pangkalan data
------------------------------------------
2. Melakar laporan yang lengkap dan jelas berdasarkan kehendak sistem
1. Melakar laporan berdasarkan kehendak sistem tetapi tidak lengkap
0. Tiada lakaran laporan yang lengkap dan jelas berdasarkan kehendak sistem

09 July 2017

Penormalan

3. Menyatakan dan memberi justifikasi kebergantungan fungsi dengan tepat dan lengkap
2. Menyatakan kebergantungan fungsi dengan tepat dan lengkap
1. Menyatakan kebergantungan fungsi dengan kurang tepat dan tidak lengkap
0. Tidak menyatakan kebergantungan fungsi
---------------------------------------------
3. Menerangkan penormalan data sehingga 3NF
2. Menerangkan penormalan data sehingga 2NF
1. Menerangkan penormalan data sehingga 1NF
0. Tiada penerangan berkaitan penormalan data
---------------------------------------------
3. Menghasilkan skema hubungan yang lengkap/tepat bagi semua entiti
2. Menghasilkan skema hubungan bagi sekurang-kurangnya dua entiti tetapi kurang lengkap/tepat
1. Menghasilkan skema hubungan yang kurang tepat/lengkap
0. Tidak menghasilkan skema hubungan

08 July 2017

Gambarajah Perhubungan Entiti (ERD)

2. Menyenaraikan semua entiti dan menghasilkan ERD.
1. Menyenaraikan sekurang-kurangnya dua entiti dan menghasilkan ERD.
0. Tidak menyenaraikan entiti dan tidak menghasilkan ERD
-----------------------------------------
2. Menyenaraikan atribut yang lengkap bagi semua entiti dalam ERD
1. Menyenaraikan atribut tetapi tidak lengkap bagi semua entiti dalam ERD/Menyenaraikan atribut yang lengkap bagi sekurang-kurangnya satu entiti dalam ERD.
0. Tidak menyenaraikan atribut bagi setiap entiti.
------------------------------------------
2. Menyatakan kunci primer yang sesuai bagi setiap entiti
1. Menyatakan kunci primer yang sesuai bagi sekurang-kurangnya satu entiti.
0. Tidak menyatakan kunci primer bagi setiap entiti.
------------------------------------------
2. Melukis garisan perhubungan dengan tepat untuk menunjukkan perhubungan antara semua entiti
1. Melukis garis perhubungan dengan tepat untuk menunjukkan perhubungan antara sekurang-kurangnya dua entiti.
0. Tidak melukis garis perhubungan untuk menunjukkan perhubungan antara entiti.
------------------------------------------
2. Menyatakan kekardinalan antara semua entiti dengan tepat.
1. Menyatakan kekardinalan antara sekurang-kurangnya dua entiti dengan tepat.
0. Tidak menyatakan kekardinalan antara entiti / Menyatakan kekardinalan antara entiti tetapi tidak tepat.

07 July 2017

Algoritma

1. Menggunakan simbol carta alir dan anak panah yang tepat atau menulis pseudokod dengan inden/nombor untuk prosedur tertentu.
0. Tidak menulis pseudokod atau tidak melukis carta alir dengan lengkap
----------------------------------------------
1. Menggunakan struktur kawalan yang betul dan tepat.
0. Tidak menggunakan struktur kawalan yang betul dan tepat.
----------------------------------------------
1. Menggunakan urutan penyelesaian masalah yang logik dan tepat.
0. Tidak menggunakan urutan penyelesaian masalah yang logik dan tepat.

06 July 2017

Tempoh Projek

2. Menyediakan jadual pelaksanaan projek yang jelas untuk menunjukkan fasa dan tempoh.
1. Menyediakan jadual pelaksanaan projek.
0. Tidak menyediakan jadual pelaksanaan projek.

05 July 2017

Menilai Sistem Sedia Ada

1. Menyatakan fungsi sistem sedia ada dan kekuataan serta kelemahannya.
1. Memberi jusfikasi perlunya sistem baharu.
1. Menamakan sistem yang dibangunkan dengan nama yang sesuai.
0. Tidak menyatakan penilaian sistem sedia ada.

 

blogger templates | Make Money Online