23 July 2008

Blog

Mengajar blog menggunakan Blogger kepada pelajar 2B1 untuk kelas ICTL.
Diharap pelajar dapat menggunakannya dengan sebaik mungkin.

 

blogger templates | Make Money Online