27 September 2017

Bengkel Pegurusan e-Mail 1govUC

Bengkel ini bertempat di Bilik Gerakan PPD Tumpat pada 27 September 2017 bermula jam 9.00 pagi.
25 September 2017

Taklimat Pra Penyelarasan Skor MP Sains Komputer

Taklimat diadakan pada 25 September 2017 bertempat di PKG Ketereh bermula jam 8.30 pagi.20 September 2017

Kerja Projek Sains Komputer Fasa 2 Siri 2

Pelajar sedang menyediakan fasa 2 bagi kerja projek sains komputer.16 September 2017

Kerja Projek Sains Komputer Fasa 2 Siri 1

Kerja projek fasa 2 melibatkan pembinaan Algoritma, ERD, Pernomalan dan Antara Muka Input/Output. Hari ini pelajar menyiapkan Algoritma.

11 September 2017

Pasca Pelarasan Skor ICT 2017

Tarikh :  11 September 2017
Tempat : PKG Ketereh
Status : Hadir/KPKw

05 September 2017

Kerja Projek Sains Komputer Fasa 1

Memulakan Kerja Projek Sains Komputer untuk Tingkatan 4 bagi Tahun 2017. Kerja projek dimulakan dengan fasa 1 yang melibatkan Pernyataan Masalah, Objektif, Aspek, Kumpulan Sasaran, Menilai Sistem Sedia Ada dan Tempoh projek.


 

blogger templates | Make Money Online