20 July 2019

Borang

6. Mencipta borang/borang-borang bagi semua jadual dengan memasukkan semua medan berdasarkan reka bentuk borang di Fasa 2 dengan antara muka pengguna yang jelas dan mesra pengguna.
5. Mencipta borang/borang-borang bagi semua jadual dengan memasukkan semua medan berdasarkan reka bentuk borang di Fasa 2 dengan antara muka pengguna yang jelas.
4. Mencipta borang/borang-borang bagi semua jadual dengan memasukkan semua medan berdasarkan reka bentuk borang di Fasa 2.
3. Mencipta borang/borang-borang bagi semua jadual dengan memasukkan sekurang-kurangnya dua medan bagi setiap jadual berdasarkan reka bentuk borang di Fasa 2.
2. Mencipta borang/borang-borang bagi dua jadual dengan memasukkan sekurang-kurangnya dua medan bagi setiap jadual berdasarkan reka bentuk borang di Fasa 2.
1. Mencipta borang/borang-borang bagi sekurang-kurangnya dua medan bagi satu jadual berdasarkan reka bentuk borang di Fasa 2.
0. Tidak mencipta borang.

0 Comments:

Post a Comment 

blogger templates | Make Money Online