18 July 2019

Laporan

4. Menghasilkan laporan berdasarkan pertanyaan (query) dan menepati kehendak pengguna dengan paparan reka letak yang kemas dan menarik.
3. Menghasilkan laporan berdasarkan pertanyaan (query) tetapi tidak menepati kehendak pengguna.
2. Menghasilkan laporan berdasarkan pertanyaan (query).
1. Menghasilkan laporan tetapi tidak berdasarkan pertanyaan (query).
0 Tidak menghasilkan laporan.

0 Comments:

Post a Comment 

blogger templates | Make Money Online