09 October 2014

Generasi Dan Aras Bahasa Pengaturcaraan

Bahasa mesin merupakan bahasa asas bagi komputer dengan 
perwakilan data sebagai 0 dan 1. Aturcara bahasa mesin berbeza 
dari sebuah komputer 
ke komputer yang lian, iaitu bersandarkan kepada mesin.

Generasi Kedua: Bahasa Himpunan (Pertengahan 1950an)

Bahasa himpunan adalah bahasa aras rendah yang membenarkan 
seseorang pengaturcara menggunakan ringkasan atau singkatan 
perkataan yang mudah diingati berbanding nombor-nombor. Oleh 
kerana komputer hanya boleh melaksanakan aturara dalam bahasa 
mesin, penterjemah bahasa diperlukan jika aturcara ditulis dalam 
bahasa lain. Penterjemah bahasa adalah sejenis perisian sistem 
yang menterjemah aturcara yang ditulis dalam bahasa generasi 
kedua, ketiga atau lebih tinggi ke dalam bahasa mesin. Terdapat 
3 jenis penterjemah bahasa iaitu:

a) Penghimpun
b) Pengkompil
c) Pentafsir

Generasi Ketiga: Bahasa Peringkat Tinggi (Awal 1960an)

Bahasa peringkat tinggi atau bahasa generasi ketiga adalah bahasa 
seakan bahasa Inggeris. Contohnya COBOL yang digunakan dalam 
aplikasi bisnes, Fortran, Basic, Pascal, C dan Ada. Bahasa ini tidak 
bersandar kepada mesin, iaitu ia boleh digunakan pada lebih 
daripada satu jenis komputer. Penterjemah bahasa peringkat tinggi 
bergantung kepada bahasa yang digunakan samaada suatu 
pengkompil atau pentafsir. 

a) Pengkompil - Penterjemah bahasa yang menukar keseluruhan 
aturcara bahasa peringkat tinggi ke dalam bahasa mesin untuk 
perlaksanaan kemudian. Bahasa peringkat tinggi dipanggil kod 
sumber dimana pengkompil akan menterjemahkan kedalam 
bahasa mesin yang akan dipanggil kod objek. Kod objek ini boleh 
disimpan dan digunakan bagi perlaksanaan. Contoh-contoh 
bahasa pengaturcaraan yang menggunakan pengkompil adalah 
Cobol, Fortran dan Pascal.

b) Pentafsir - Penterjemah bahasa yang menukar setiap penyataan 
bahasa peringkat tinggi ke dalam bahasa mesin dan melaksanakannya 
secara segera bagi setiap penyataan demi penyataan. Tiada kod objek 
disimpan tidak seperti pengkompil. Contoh bahasa yang menggunakan 
pentafsir adalah Basic.

Generasi Keempat: Bahasa peringkat Tinggi

Bahasa peringkat tertinggi atau bahasa generasi keempat dikenali juga 
dengan nama 4GL. Ia lebih berorientasikan pengguna dan membenarkan 
pengaturcara untuk membangunkan aturcara dengan sedikit arahan 
berbanding dengan bahasa generasi ketiga. 4GL juga dipanggil bahasa 
tak berprosedur kerana pengaturcara boleh menulis aturcara lengkap 
yang hanya perlu memberitahu komputer apa yang hendak dilakukan 
sahaja, dan tidak perlu menyatakan semua prosedur bagi melakukannya.

Bahasa peringkat ini mempunyai tujuan-tujuan khas kepada pengguna
seperti:

a) Penjana laporan - Penjana laporan dipanggil juga penulis laporan. 
Ia adalah aturcara bagi pengguna akhir yang digunakan untuk 
menghasilkan laporan.

b) Bahasa pertanyaan - Bahasa pertanyaan adalah bahasa yang mudah 
digunakan untuk mendapatkan semula data daripada sistem pengurusan 
pangkalan data.

c) Penjana Aplikasi - Penjana applikasi adalah alat pengaturcaraan yang 
membenarkan seseorang memberi data secara terperinci penerangan data 
yang diperlukan untuk diproses. Perisian kemudia menjana kod yang 
diperlukan untuk menghasilkan atur cara bagi melakukan kerja-kerjanya. 
Kebaikannya, pengarucara tidak perlu menentukan bagaimana sepatutnya 
diproses. Contoh, sistem pengurusan pankalan data berhubungan 
Nomad dan Focus.

Generasi Kelima - Bahasa Tabie

Bahasa tabie atau bahasa genarasi kelima terdiri daripada dua jenis:

a) Bahasa manusia - English, Spanish, dan lain-lain.
b) Bahasa pengaturcaraan yang menggunakan bahasa manusia untuk 
membolehkan manusia berhubung dengan komputer.

Bahasa tabie adalah sebahagian daripada bidang kepintaran buatan. 
Kepintaraan buatan adalah sekumpulan teknologi yang berkaitan, yang 
cuba untuk membangunkan mesin bagi menjejak kualiti seperti manusia. 
Contoh-contohnya pembelajaran, penaakulan, berkomunikasi dan 
 mendengar.

0 Comments:

Post a Comment 

blogger templates | Make Money Online