08 October 2014

Prinsip CASPER

CASPER??? Apa itu CASPER itu sebenarnya. CASPER ini sebenarnya adalah satu teknik dalam membina persembahan elektronik powerpoint yang meliputi penyusunan media seperti teks, grafik, animasi dan video. Teknik ini penting untuk menghasilkan satu persembahan yang menarik, berkesan dan dapat merangsang perhatian dan minat pengguna terhadap persembahan yang ingin disampaikan. Singkatan perkataan CASPER sebenarnya bermaksud contrast, alignment, simplicity,Contrast (Pebezaan yang Ketara)
  • Penggunaan warna yang kontra (warna gelap dengan warna terang)
  • Perbezaan font, objek besar dan kecil, garis halus dengan kasar, tekstur licin dengan kasar, unsur mendatar dengan menegak, garis berjauhan dengan berdekatan dan grafik kecil dengan besar.
  • Kelebihan
  • Menyusun item supaya ia kelihatan seimbang
  • Mempunyai kaitan secara visual antara satu sama lain
  • Ringkas, bersesuaian dengan pengguna dan mudah difahami.
  • Mengumpulkan maklumat pada satu tempat bagi memudahkan pengguna memahami kesinambungan yang wujud
  • Menggunakan pembangun perisian yang disediakan memberi penekanan terhadap perkara yang dirasakan penting.
  • Tidak menggunakan terlalu banyak elemen sampingan
  • Mentafsir dan memahami dengan mudah arahan yang diberikan oleh perisian.

1.   Membezakan antara unsur dengan latar belakang paparan
2.   Membezakan dua item yang berlainan
3.   Menambahkan tarikan atau perhatian terhadap sesuatu reka bentuk.
Alignment (Susunan Lurus)
Simplicity (Mudah)
Proximity (Berhampiran)
Emphasis (Penekanan)
Repetition (Pengulangan)

0 Comments:

Post a Comment 

blogger templates | Make Money Online