15 November 2013

Sony PlayStation

Konsol pertama yang dikeluarkan oleh Sony ialah PlayStation yang dikenali juga dengan nama Sony PlayStation One (PS1 atau PSX). Ianya dipasarkan pada 3 Disember 1994 dan merupakan generasi ke-5 dalam pengeluaran konsol game.Konsol ke-2 yang dikelaurkan oleh Sony ialah PlayStation 2 (PS2). Ia dipasarkan pada 4 Mac 2000 dan merupkan generasi ke-6 dalam pengeluaran konsol game.


Konsol ke-3 yang dipasarkan oleh Sony ialah PlayStation 3 (PS3). Ianya dikeluarkan pada 11 November 2006 dan merupakan generasi ke-7 dalam pengeluaran konsol game. Terdapat 2 jenis PS3 yang dikeluarkan iaitu jenis Fat dan Slim.

Seterusnya pada 15 November 2013 dan merupakan generasi ke-8 dalam konsol game, Sony mengeluarkan PlayStation 4 (PS4).

0 Comments:

Post a Comment 

blogger templates | Make Money Online