30 July 2019

Objektif

2. Menulis objektif yang spesifik, releven dan boleh dicapai bersesuaian dengan tema.
1. Menulis objektif yang bersesuaian dengan tema tetapi tidak jelas.
0. Tidak menulis objektif.

0 Comments:

Post a Comment 

blogger templates | Make Money Online