31 July 2019

Pernyataan Masalah

2. Menulis pernyataan masalah dengan jelas dan tepat.
1. Menulis pernyataan masalah tetapi tidak jelas dan tidak tepat.
0. Tidak menulis pernyataan masalah.

30 July 2019

Objektif

2. Menulis objektif yang spesifik, releven dan boleh dicapai bersesuaian dengan tema.
1. Menulis objektif yang bersesuaian dengan tema tetapi tidak jelas.
0. Tidak menulis objektif.

29 July 2019

Skop

2. Menulis cakupan dan batasan hasil projek dengan jelas.
1. Menulis cakupan dan batasan hasil projek tetapi tidak jelas.
0. Tidak menulis cakupan dan batasan hasil projek

28 July 2019

Kumpulan Sasar

1. Menyatakan kumpulan sasar.
0. Tidak menyatakan kumpulan sasar.

27 July 2019

Menilai Sistem Sedia Ada

1. Menyatakan fungsi sistem sedia ada dan kekuataan serta kelemahannya.
1. Memberi jusfikasi perlunya sistem baharu.
1. Menamakan sistem yang dibangunkan dengan nama yang sesuai.
0. Tidak menyatakan penilaian sistem sedia ada.

26 July 2019

Tempoh Projek

2. Menyediakan jadual pelaksanaan projek yang jelas untuk menunjukkan fasa dan tempoh.
1. Menyediakan jadual pelaksanaan projek.
0. Tidak menyediakan jadual pelaksanaan projek.

21 July 2019

Jadual

2. Membina semua jadual berdasarkan skema hubungan.
1. Membina sekurang-kurangnya dua  jadual berdasarkan skema hubungan.
0. Tidak membina jadual berdasarkan skema hubungan.
-----------------------------------------------------------
2. Menggunakan jenis data yang sesuai bagi setiap atribut dalam semua jadual.
1. Menggunakan jenis data yang sesuai bagi setiap atribut dalam sekurang-kurangnya dua jadual.
0. Tidak menggunakan jenis data yang sesuai bagi setiap atribut dalam sekurang-kurangnya dua jadual.
-----------------------------------------------------------
2. Menyatakan kunci primer dan kekardinalan dalam semua jadual dengan tepat.
1. Menyatakan kunci primer dan kekardinalan dalam sekurang-kurangnya dua jadual dengan tepat.
0. Tidak menyatakan kunci primer dan kekardinalan dalam sekurang-kurangnya dua jadual

20 July 2019

Borang

6. Mencipta borang/borang-borang bagi semua jadual dengan memasukkan semua medan berdasarkan reka bentuk borang di Fasa 2 dengan antara muka pengguna yang jelas dan mesra pengguna.
5. Mencipta borang/borang-borang bagi semua jadual dengan memasukkan semua medan berdasarkan reka bentuk borang di Fasa 2 dengan antara muka pengguna yang jelas.
4. Mencipta borang/borang-borang bagi semua jadual dengan memasukkan semua medan berdasarkan reka bentuk borang di Fasa 2.
3. Mencipta borang/borang-borang bagi semua jadual dengan memasukkan sekurang-kurangnya dua medan bagi setiap jadual berdasarkan reka bentuk borang di Fasa 2.
2. Mencipta borang/borang-borang bagi dua jadual dengan memasukkan sekurang-kurangnya dua medan bagi setiap jadual berdasarkan reka bentuk borang di Fasa 2.
1. Mencipta borang/borang-borang bagi sekurang-kurangnya dua medan bagi satu jadual berdasarkan reka bentuk borang di Fasa 2.
0. Tidak mencipta borang.

19 July 2019

Query

2. Menghasilkan pertanyaan (query) untuk mendapatkan semula maklumat yang diperlukan mengikut kehendak pengguna.
1. Menghasilkan pertanyaan (query) untuk mendapatkan semula maklumat yang diperlukan tetapi tidak mengikut kehendak pengguna.
0. Tidak menghasilkan pertanyaan (query).

18 July 2019

Laporan

4. Menghasilkan laporan berdasarkan pertanyaan (query) dan menepati kehendak pengguna dengan paparan reka letak yang kemas dan menarik.
3. Menghasilkan laporan berdasarkan pertanyaan (query) tetapi tidak menepati kehendak pengguna.
2. Menghasilkan laporan berdasarkan pertanyaan (query).
1. Menghasilkan laporan tetapi tidak berdasarkan pertanyaan (query).
0 Tidak menghasilkan laporan.

28 April 2019

Penggunaan PADLET

Made with Padlet

07 September 2018

Pengaturcaraan
06 September 2018

Pangkalan Data05 September 2018

Interaksi Manusia Dengan Komputer


23 February 2018

Mempamerkan Nilai-Nilai Murni

2. Mempamerkan sikap dan keterampilan yang boleh dicontohi
1. Mempamerkan sikap/keterampilan yang boleh dicontohi
0. Tidak mempamerkan sikap dan keterampilan yang boleh dicontohi.

22 February 2018

Manual Pengguna

2. Menyediakan manual pengguna yang lengkap, jelas dan membantu pengguna
1. Menyediakan manual pengguna tetapi tidak lengkap, tidak jelas dan tidak membantu pengguna.
0. Tidak menyediakan manual pengguna

21 February 2018

Kebolehcapaian Produk

2. Menghasilkan produk yang boleh berfungsi dalam persekitaran rangkaian secara konsisten
1. Menghasilkan prosuk yang boleh berfungsi dalam persekitaran rangkaian tetapi tidak konsisten
0. Tidak menghasilkan produk yang boleh berfungsi dalam persekitaran rangkaian

20 February 2018

Kreativiti Antara Muka

2. Menghasilkan produk yang mesra pengguna dan menepati keperluan pengguna yang pelbagai
1. Menghasilkan produk yang mesra pengguna tetapi tidak menepati keperluan pengguna yang pelbagai
0. Tidak menghasilkan produk yang mesra pengguna dan tidak menepati keperluan pengguna yang pelbagai

19 February 2018

Keaslian dan Nilai Komersial Produk

2. Mengemukakan produk dan idea yang dibangunkan sendiri dan mempunyai nilai komersial
1. Mengemukakan produk yang diubahsuai.
0. Mengemukakan produk orang lain

18 February 2018

Sumber Rujukan & Penghargaan

~ Menghasilkan pelaporan mengikut format kandungan :-
   ~ Muka hadapan (1M)
   ~ Perakuan (1M)
   ~ Penghargaan (1M)
   ~ Isi Kandungan (1M)
   ~ Sumber Rujukan (1M)
   ~ Lampiran (1M)

~ Tidak menghasilkan pelaporan (0M)

 

blogger templates | Make Money Online