28 April 2019

Penggunaan PADLET

Made with Padlet

07 September 2018

Pengaturcaraan
06 September 2018

Pangkalan Data05 September 2018

Interaksi Manusia Dengan Komputer


23 February 2018

Mempamerkan Nilai-Nilai Murni

2. Mempamerkan sikap dan keterampilan yang boleh dicontohi
1. Mempamerkan sikap/keterampilan yang boleh dicontohi
0. Tidak mempamerkan sikap dan keterampilan yang boleh dicontohi.

22 February 2018

Manual Pengguna

2. Menyediakan manual pengguna yang lengkap, jelas dan membantu pengguna
1. Menyediakan manual pengguna tetapi tidak lengkap, tidak jelas dan tidak membantu pengguna.
0. Tidak menyediakan manual pengguna

21 February 2018

Kebolehcapaian Produk

2. Menghasilkan produk yang boleh berfungsi dalam persekitaran rangkaian secara konsisten
1. Menghasilkan prosuk yang boleh berfungsi dalam persekitaran rangkaian tetapi tidak konsisten
0. Tidak menghasilkan produk yang boleh berfungsi dalam persekitaran rangkaian

20 February 2018

Kreativiti Antara Muka

2. Menghasilkan produk yang mesra pengguna dan menepati keperluan pengguna yang pelbagai
1. Menghasilkan produk yang mesra pengguna tetapi tidak menepati keperluan pengguna yang pelbagai
0. Tidak menghasilkan produk yang mesra pengguna dan tidak menepati keperluan pengguna yang pelbagai

19 February 2018

Keaslian dan Nilai Komersial Produk

2. Mengemukakan produk dan idea yang dibangunkan sendiri dan mempunyai nilai komersial
1. Mengemukakan produk yang diubahsuai.
0. Mengemukakan produk orang lain

18 February 2018

Sumber Rujukan & Penghargaan

~ Menghasilkan pelaporan mengikut format kandungan :-
   ~ Muka hadapan (1M)
   ~ Perakuan (1M)
   ~ Penghargaan (1M)
   ~ Isi Kandungan (1M)
   ~ Sumber Rujukan (1M)
   ~ Lampiran (1M)

~ Tidak menghasilkan pelaporan (0M)

17 February 2018

Laporan Setiap Fasa

2. Menulis dokumentasi dalaman (komen) menggunakan gaya penulisan yang baik
1. Menulis dokumentasi dalaman (komen) tetapi tidak menggunakan gaya penulisan yang baik.
0. Tidak menulis dokumentasi dalaman (komen)
-----------------------------------------------
2. Menghasilkan pelaporan mengikut format dokumen.
1. Menghasilkan pelaporan tetapi tidak mengikut format dokumen.
0. Tidak menghasilkan pelaporan

16 February 2018

~ Menyediakan set data bagi tujuan uji lari yang relevan dan sesuai dengan :
   ~ Jenis data (2M)
   ~ Had atas (2M)
   ~ Had bawah (2M)

~ Menyediakan set data bagi tujuan uji lari tetapi tidak relevan dan sesuai dengan jenis data, had atas dan had bawah. (1M)

~ Tidak menyediakan set data bagi tujuan uji lari. (0M)

---------------------------------------------------

~ Menghasilkan aturcara yang bebas ralat :
   ~ Ralat sintaks (2M)
   ~ Ralat logik (2M)
   ~ Ralat masa larian (2M)

~ Tidak menghasilkan aturcara yang bebas: ralat logik / masa larian dan ralat sintaks. (0M)

15 February 2018

Mengekod

2. Menyediakan daftar (sign up) yang berfungsi
1. Menyediakan daftar (sign up) tetapi tidak berfungsi.
0. Tidak menyediakan daftar (sign up)
----------------------------------------------
2. Menyediakan log masuk (login) yang berfungsi.
1. Menyediakan log masuk (login) tetapi tidak berfungsi
0. Tidak menyediakan log masuk (login)
----------------------------------------------
2. Menyediakan kemudahan import fail data yang berfungsi.
1. Menyediakan kemudahan import fail data tetapi tidak berfungsi.
0. Tidak menyediakan kemudahan import fail data.
----------------------------------------------
2. Menyediakan kotak pop-up bagi mengesahkan daftar masuk (sign up) dan import data.
1. Menyediakan kotak pop-up bagi mengesahkan daftar masuk (sign up) atau import data.
0. Tidak menyediakan kotak pop-up bagi mengesahkan daftar masuk (sign up) dan import data.
----------------------------------------------
1. Menyediakan capaian untuk melaksanakan query dan berfungsi.
0. Tidak menyediakan capian untuk melaksanakan pertanyaan (query).
----------------------------------------------
1. Menyediakan capaian untuk memaparkan/mencetak output dan berfungsi.
0 Tidak menyediakan capaian untuk memaparkan/mencetak output dan berfungsi

14 February 2018

Laporan

4. Menghasilkan laporan berdasarkan pertanyaan (query) dan menepati kehendak pengguna dengan paparan reka letak yang kemas dan menarik.
3. Menghasilkan laporan berdasarkan pertanyaan (query) tetapi tidak menepati kehendak pengguna.
2. Menghasilkan laporan berdasarkan pertanyaan (query).
1. Menghasilkan laporan tetapi tidak berdasarkan pertanyaan (query).
0 Tidak menghasilkan laporan.

13 February 2018

Query

2. Menghasilkan pertanyaan (query) untuk mendapatkan semula maklumat yang diperlukan mengikut kehendak pengguna.
1. Menghasilkan pertanyaan (query) untuk mendapatkan semula maklumat yang diperlukan tetapi tidak mengikut kehendak pengguna.
0. Tidak menghasilkan pertanyaan (query).

12 February 2018

Borang

6. Mencipta borang/borang-borang bagi semua jadual dengan memasukkan semua medan berdasarkan reka bentuk borang di Fasa 2 dengan antara muka pengguna yang jelas dan mesra pengguna.
5. Mencipta borang/borang-borang bagi semua jadual dengan memasukkan semua medan berdasarkan reka bentuk borang di Fasa 2 dengan antara muka pengguna yang jelas.
4. Mencipta borang/borang-borang bagi semua jadual dengan memasukkan semua medan berdasarkan reka bentuk borang di Fasa 2.
3. Mencipta borang/borang-borang bagi semua jadual dengan memasukkan sekurang-kurangnya dua medan bagi setiap jadual berdasarkan reka bentuk borang di Fasa 2.
2. Mencipta borang/borang-borang bagi dua jadual dengan memasukkan sekurang-kurangnya dua medan bagi setiap jadual berdasarkan reka bentuk borang di Fasa 2.
1. Mencipta borang/borang-borang bagi sekurang-kurangnya dua medan bagi satu jadual berdasarkan reka bentuk borang di Fasa 2.
0. Tidak mencipta borang.

11 February 2018

Jadual

2. Membina semua jadual berdasarkan skema hubungan.
1. Membina sekurang-kurangnya dua  jadual berdasarkan skema hubungan.
0. Tidak membina jadual berdasarkan skema hubungan.
-----------------------------------------------------------
2. Menggunakan jenis data yang sesuai bagi setiap atribut dalam semua jadual.
1. Menggunakan jenis data yang sesuai bagi setiap atribut dalam sekurang-kurangnya dua jadual.
0. Tidak menggunakan jenis data yang sesuai bagi setiap atribut dalam sekurang-kurangnya dua jadual.
-----------------------------------------------------------
2. Menyatakan kunci primer dan kekardinalan dalam semua jadual dengan tepat.
1. Menyatakan kunci primer dan kekardinalan dalam sekurang-kurangnya dua jadual dengan tepat.
0. Tidak menyatakan kunci primer dan kekardinalan dalam sekurang-kurangnya dua jadual

31 January 2018

Bengkel ini diadakan di Makmal komputer, SMKA Melor. Bengkel ini berlangsung selama 3 hari bermula 29 - 31 Januari 2018.
08 October 2017

Pelarasan Skor Sains Komputer T4

Pelarasan Skor melibatkan beberapa sekolah iaitu SMK Kemumin, SMK Pengkalan Chepa 2, SMK Kota, SMK Zainab 2 dan SMJKC Chung Cheng.


Berswafoto dalam makmal komputer SMKPC2.

27 September 2017

Bengkel Pegurusan e-Mail 1govUC

Bengkel ini bertempat di Bilik Gerakan PPD Tumpat pada 27 September 2017 bermula jam 9.00 pagi.
 

blogger templates | Make Money Online