21 July 2019

Jadual

2. Membina semua jadual berdasarkan skema hubungan.
1. Membina sekurang-kurangnya dua  jadual berdasarkan skema hubungan.
0. Tidak membina jadual berdasarkan skema hubungan.
-----------------------------------------------------------
2. Menggunakan jenis data yang sesuai bagi setiap atribut dalam semua jadual.
1. Menggunakan jenis data yang sesuai bagi setiap atribut dalam sekurang-kurangnya dua jadual.
0. Tidak menggunakan jenis data yang sesuai bagi setiap atribut dalam sekurang-kurangnya dua jadual.
-----------------------------------------------------------
2. Menyatakan kunci primer dan kekardinalan dalam semua jadual dengan tepat.
1. Menyatakan kunci primer dan kekardinalan dalam sekurang-kurangnya dua jadual dengan tepat.
0. Tidak menyatakan kunci primer dan kekardinalan dalam sekurang-kurangnya dua jadual

0 Comments:

Post a Comment 

blogger templates | Make Money Online